Avgifter

Ett kopparmynt med värdet 10 daler silvermynt. Vikt 19,7 kilo. Präglat i Avesta 1644.

 

Årsavgifter

För att räkna ut hur mycket årsavgiften för er förening blir så måste ni veta hur många individuella medlemmar ni har. För föreningar som har andra föreningar som medlemmar ska ni, i den mån det går, räkna ut ungefär hur många medlemmar varje förening har och sammanställa dem. 

Använd sedan nedanstående tabell för att lista ut vilken avgift som ni har. 

Antal enskilda medlemmar Medlemsavgift
1-299  100:- per år
300- 799 300:- per år
800-1199 1200:- per år
1200 > 1700:- per år

Det är upp till varje medlemsförening att kontakta arkivet om det sker större förändringar i deras medlemsantal eller om en faktura inte stämmer. 

Övriga avgifter

Vid första inleveransen tar vi en avgift på 200 kr.

Utöver medlemsavgiften tillkommer en hyllmetersavgift på 125 kr/ hyllmeter 

 

Sidan ändrad 2019-09-18