Vad gör vi?

Dalarnas Folkrörelsearkiv tar emot alla typer av föreningsarkiv.

När ett föreningsarkiv kommer till Dalarnas Folkrörelsearkiv grovsorteras det och ett reversal (kvitto) skickas till föreningen.

Arkivmaterialet ordnas och förtecknas i regel i den ordning de kommit in. Varje arkiv sorteras, förtecknas, läggs i kapslar och registreras i vår databas BUBO. Arkivförteckningen skrivs ut i två exemplar varav det ena skickas till den organisation som äger arkivet. Det andra exemplaret sparas hos Folkrörelsearkivet.

En man på en stadsgata skjuter en skottkärra fylld med kartonger och pärmar som innehåller arkivhandlingar

 

Sidan ändrad 2018-07-03