Styrelse och förtroendevalda 2020 – 2022

 

Styrelse-medlemmar  Roll Organisation

Mandatperiod

Halvarsson, Björn Ordförande SEKO Gävle-Dala 2019-2021
Knuts, Per-Olov Vice ordförande SKPF Dalarna 2020-2022
Måg, Lars-Erik Kassör Liberalerna Dalarna 2020-2022
Engström, Björn Ledamot Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna 2020-2022
Gartzy, Gunilla  Ledamot ABF Borlänge – Nedansiljan 2019-2021
Hellström, Birgitta Ledamot Dalarnas Kvinnohistoriska Förening  2020-2022
Karlén, Yvonne  Ledamot S-Kvinnorna Dalarna 2019-2021
Montelius, Jan – Olof Ledamot Moderaterna 2020-2022
Pettersson, Lars  Ledamot Högskolan Dalarna 2019-2021
Berglund, Leif Suppleant Dalarnas Ornitologiska föreningen 2020-2021
Cassel, Ulla Suppleant ABF Dala Finnmark 2020-2021
Danielsson, Bengt Olof Suppleant Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2020-2021
Grandin, Hans Suppleant Dalarnas Idrottsförbund 2020-2021
Kaddik, Christian Suppleant Unga Örnar Dalarna 2020-2021
Lundin, Lisbeth  Suppleant Moderaterna 2020-2021
Osbeck, Anita  Suppleant Dalarnas FN-Distrikt 2020-2021
Eriksson, Nadja Revisor Dalarnas Afasiförening  2020-2022
Zetterström, Christina Revisor-
Sammankallande
Unionen Dalarna 2019-2021
Gille, Helena Revisorssuppleant  Lo- distriktet Gävle-Dala  2020-2021
Tinnerholm, Andreas Revisorssuppleant  SEKO Gävle-Dala 2020-2021
Brossberg, Ola  Valberedning- Sammankallande SEKO Gävle-Dala 2020-2021
Nauclér, Kerstin  Valberedning Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna 2020-2021
Rosén, Mikael Valberedning Moderaterna Dalarna 2020-2021

 

Sidan ändrad 2020-05-14