Styrelse och förtroendevalda 2019 – 2021

 

Styrelse-medlemmar  Roll Organisation

Mandatperiod

Halvarsson, Björn Ordförande SEKO Gävle-Dala 2019-2021
Knuts, Per-Olov Vice ordförande SKPF Dalarna 2018-2020
Måg, Lars-Erik Kassör Liberalerna Dalarna 2018-2020
Engström, Björn Ledamot Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna 2018-2020
Gartzy, Gunilla  Ledamot ABF Borlänge – Nedansiljan 2019-2021
Hansen, Patricia  Ledamot Unionen Dalarna 2019-2020
Karlén, Yvonne  Ledamot S-Kvinnorna Dalarna 2019-2021
Lundin, Lisbeth  Ledamot Moderaterna 2018-2020
Pettersson, Lars  Ledamot Högskolan Dalarna 2019-2021
Berglund, Leif Suppleant Dalarnas Ornitologiska föreningen 2019-2020
Cassel, Ulla Suppleant ABF Dala Finnmark 2019-2020
Danielsson, Bengt Olof Suppleant Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2019-2020
Forsberg, Anders Suppleant Föreningen Norden 2019-2020
Grandin, Hans Suppleant Dalarnas Idrottsförbund 2019-2020
Kaddik, Christian Suppleant Unga Örnar Dalarna 2019-2020
Osbeck, Anita Suppleant Dalarnas FN-Distrikt 2019-2020
Eriksson, Nadja Revisor Dalarnas Afasiförening  2019-2020
Zetterström, Christina Revisor-
Sammankallande
Unionen Dalarna 2019-2021
Nässlander, Catarina Revisorssuppleant  Försvarsutbildarna Dalarna 2019-2020
Tinnerholm, Andreas Revisorssuppleant  SEKO Gävle-Dala 2019-2020
Brossberg, Ola  Valberedning- Sammankallande SEKO Gävle-Dala 2019-2020
Nauclér, Kerstin  Valberedning Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna 2019-2020
Rosén, Mikael Valberedning Moderaterna Dalarna 2019-2020

 

Sidan ändrad 2019-10-16