Ordnade och förtecknade arkiv, april – augusti 2014

Följande arkiv är ordnade och förtecknade från slutet av april 2014 till början av augusti 2014.

Namn FAW/Nr
Björbo Vägförening 60.2003
Bodin, Linnéa, personarkiv 34.2014
Borlänge Folkets Hus och Parkförening 22.1984
Falu Barnens Dagsförening 10.2001
Falu Konstmusiks Vänförening ”Tonstödet” 8.2010
Falu Lottakår SLK 11.2004
Hedemora Barnens Dagsförening 8.2000
Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund Ludvika avdelning 73 58.2003
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU, Dalarnas distrikt 32.2005
Ludvika Baptistförsamling 23.1968
Ludvika Baptistkyrkas Kvinnoförening 23.1987
Ludvika Sång- och Musikerförening, Svenska Baptisternas Sångarförbund 24.1987
Rädda Barnen, Dalarnas distrikt 26.1981
Stora Tuna Kvinnoklubb, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund SSKF 14.1964
Studieförbundet Vuxenskolan 102.1977
Synskadades Riksförbund SRF, Borlänge förening 48.2003
Unga Örnar, Håksberg avdelning 78.1982
Vi Unga, Dalarnas distrikt 59.1986
Älvdalens Motionsidrottsförening, Dala Korpens Motionsidrottsförbund 28.2014