Ordnade och förtecknade arkiv december 2013 – mars 2014

Följande arkiv har ordnats och förtecknats från december 2013 till i början av mars 2014

Namn FAW/nr
Andersson Evald Smedjebacken, Personarkiv 29.2004
Borlänge manskör ”Sångarkamraterna” 24.2004
Centern Gagnef avdelning 18.2007
Centerns Kvinnoförbund Gustafs avdelning 80.2004
Dalarnas soldathem, Stiftelsen. Falun 64.1974
IOGT Bingsjö Logen 4878 13.2004
IOGT Finnbacka Ungdomsloge 2151 14.2004
IOGT Leksands norra kretsförening 40.2013
IOGT Nedansiljans kretsloge 19.1962
IOGT Rämshyttan 7.1979
IOGT Valla logen 5009 ”Friska Viljor” 26.1963
IOGT-NTO Ingels lf 181 ”Trägen vinner” 42.2002
IOGT-NTO Rättvik logen 1962 ”Gustav Wasa” 19.2004
IOGT-NTO Rättvik templet 51 ”Siljans Ros” 18.2004
IOGT-NTO Viksberg logen 1054 ”Vännen I Viken” 72.1977
Korpen – Sv.a Motionsidrottsförbundet Gagnef Korpen 22.2004
NLF Nykterhetens Landsförbund Rättvik 15.2004
NTO Dalarnas norra distriktstempel 15.1964
NTO Studieförbundet Dalarnas norra distrikt 18.1964
NTO Ungdomsförb. Heimdal 755 ”Rämshyttan” 8.1979
MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund Rättviks lokalförening 16.2004
Rädda Barnen Borlänge Lokalförening 52.1971
Sahlinska släktföreningen Falun m.fl. orter 7.2014
SDUF Socialdemokratiska Ungdomsförbundet Björnbergets ungdomsklubb 49.2013
SSU Sv.s Socialdemokratiska Ungdomsförbundet Björbo ungdomsklubb 4.1976
SSU Sv.s Socialdemokr. Ungdomsförb. Björnbergets ungdomsklubb 50.2013
SSU Sv.s Socialdemokratiska Ungdomsförbundet Oxberg ungdomsklubb 48.2013
Sv.a Korporationsidrottsförbundet Björbo Korporationsidrottsförening 23.2004
Sv.a Metallindustriarbetarförbundet Leksands sektion av avdelning 63 1.1982
UNF Ungdomens Nykterhetsförbund Rättvik avdelning 20.2004
UÖ Unga Örnar Ludvika Parken avdelning 11.2014
UÖ Unga Örnar Ludvika Parken – Marnäs avdelning 33.2004
UÖ Unga Örnar Ludvika Marnäs avdelning  12.2014

2014-03-10