Ordnade och förtecknade arkiv, juli – november 2014

Följande arkiv har ordnats och förtecknats under perioden juli – november 2014. Listan överlappar föregående redovisning.

Namn  FAW/nr
Centralförbundet för Befälsutbildning CFB, Ovansiljans FBU-förening 32.2009 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS,​ Stora Tuna Missionsförening  12.1961
Dansorkestern Crescendo, Vikmanshyttan 50.2012
Riksförbundet för Barn, Ungdom och Vuxna med utvecklingsstörning FUB, Falu FUB-förening 40.2004
IOGT, Avesta Ungdomslogen 732 Mimer 9.1978
IOGT, Västgärde Logen 2789 Påskliljan 26.1965
IOGT, Garpenberg Ungdomslogen 192 Ryllshytte Framtid 9.1977
IOGT-NTO Rättvik, Byggnadsföreningen Wasaborg upa 17.2004
NTO (Heimdal), Gräsbergs Ungdomstempel 521 Framåt 29.1966
NTO Äppelbo, Templet 911 Gott Hopp 36.2004
Rättviks Missions- och nykterhetssällskap 58.1993
Svenska Naturskyddsförening SNF, Hedemora Naturskyddsförening 37.2004
Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet,
Myrhöjden avdelning 481
41.2004
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti SAP,
Grängesbergs S-förening
42.1987
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund SSKF,
Borlänge Kvinnoklubb 
25.1962
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU,
Lernbo-Hagge Ungdomsklubb
39.2004
Svenska Missionsförbundet SMF, Ludvika Missionsförsamling 29.1963
Unga Örnar Falun, föreningen Udden 39.1999
Unga Örnar Grängesberg, avdelning av Västerbergslagskretsen 67.1993
Unga Örnar Norslund, avdelning av Falukretsen 38.1999
Unga Örnar, Västerbergslagskretsen 55.1982