Arkiv, råd och rutiner

Alla föreningar i Dalarna kan lämna sitt arkivmaterial till Folkrörelsearkivet. Föreningarna äger sina arkiv även i fortsättningen.

Här finns vår hjälpreda och hur det går till att lämna in arkiv.

Arkivreda – Spara eller slänga?
Rutiner vid arkivleverans