Att lämna in ett arkiv

Alla föreningar i Dalarna kan lämna sitt arkivmaterial till Folkrörelsearkivet. Föreningarna äger sina arkiv även i fortsättningen om inget annat koms överens om.

Steg ett är att kontakta arkivet och boka en tid för inleverans.

Här finns vår hjälpreda och hur det går till att lämna in arkiv.

Tips från coachen- att lämna in ett arkiv
Vad händer efter en inleverans?