Att lämna in ett arkiv

Alla föreningar i Dalarna kan lämna sitt arkivmaterial till Folkrörelsearkivet. Föreningarna äger sina arkiv även i fortsättningen.

Här finns vår hjälpreda och hur det går till att lämna in arkiv.

Tips från coachen- att lämna in ett arkiv
Vad händer efter en inleverans?