Avgifter

Ett kopparmynt med värdet 10 daler silvermynt. Vikt 19,7 kilo. Präglat i Avesta 1644.

 

Viktig information till medlemmar!

Vid årsskiftet 2018/2019 gäller nya avgifter- Vi kommer att återkomma med information senare under året och det är därför viktigt att de kontaktuppgifter vi har stämmer!

Det nya systemet är baserat på föreningens medlemsantal och vi skulle därför uppskatta om ni kontaktar oss med dessa uppgifter antingen per mail eller telefon (023 – 69 200).

 

Antal medlemmar Medlemsavgift
1-299  100:- per år
300- 799 300:- per år
800-1199 1200:- per år
1200 > 1700:- per år

 

Avgiften för förstagångsleveranser har inte förändrat och ligger fortfarande på 200:- 

Hyllmetersavgiften är heller inte förändrad och ligger fortfarande på 125:- per hyllmeter och år.

I nuläget gäller följande avgifter: 

Vid årsmötet 2017 beslutades om följande avgifter
Hyllmeteravgiften är 125 kr/m och år.
Medlemsavgiften är 1600 kr/år för distriktsorganisationer eller motsvarande med minst 500 medlemmar eller en omsättning över 500.000 kronor.
Medlemsavgiften är 700 kr/år för distriktsorganisationer eller motsvarande med mindre än 500 medlemmar eller en omsättning under 500.000 kronor.

Följande avgifter är oförändrade
För aktiv lokalförening erläggs en engångsavgift om 200 kr vid första inleveransen.

Sidan ändrad 2018-06-25