Rutiner vid arkivleverans

Dalarnas Folkrörelsearkiv tar emot alla typer av föreningsarkiv.

När ett föreningsarkiv kommer till Dalarnas Folkrörelsearkiv grovsorteras det och ett reversal (kvitto) skickas till föreningen.

Mängden arkivmaterial är inte avgörande för att vi ska ta emot eller neka en inleverans. Föreningarna bör om möjligt leverera regelbundet och i hanterbara mängder.

Arkivmaterialet ordnas och förtecknas i regel i den ordning de kommit in. Varje arkiv sorteras, förtecknas, läggs i kapslar och registreras i vår databas BUBO. Arkivförteckningen skrivs ut i två exemplar varav det ena skickas till den organisation som äger arkivet. Det andra exemplaret sparas hos Folkrörelsearkivet.

En man på en stadsgata skjuter en skottkärra fylld med kartonger och pärmar som innehåller arkivhandlingar

Vid större leverans (Lådor och kartonger)
Ring gärna eller e-posta före leverans.

Sidan ändrad 2015-05-18