Avgifter

Ett kopparmynt med värdet 10 daler silvermynt. Vikt 19,7 kilo. Präglat i Avesta 1644.

Vid årsmötet 2017 beslutades om följande avgifter
Hyllmeteravgiften är 125 kr/m och år.
Medlemsavgiften är 1600 kr/år för distriktsorganisationer eller motsvarande med minst 500 medlemmar eller en omsättning över 500.000 kronor.
Medlemsavgiften är 700 kr/år för distriktsorganisationer eller motsvarande med mindre än 500 medlemmar eller en omsättning under 500.000 kronor.

Följande avgifter är oförändrade
För aktiv lokalförening erläggs en engångsavgift om 200 kr vid första inleveransen.

Sidan ändrad 2017-06-15