Bilder ur arkivet

Bilder ur arkivet är dokument som visar händelser/verksamheter i länet ibland orsakade av nationella eller internationella händelser.

Blötbergets Folkets Hus
Program vid invigningen 1905 av Folkets Hus i Blötberget. (Bilder publicerade 2016-06-15) Läs mer

Tomnäs telefonförening
Ur arkivets fragmentsamling kommer följande bild att jämföra med… (bild publicerad 2016-04-25) Läs mer

Hjälpkommittéer
Grängesbergs Lokalkommitté av Norgehjälpen (FAW/26.1983) var en av organisationerna som tillsammans med Svenska Norgehjälpen…. (artikel publ. 2015-11-02) Läs mer

Tunabygdens Kvinnliga Beredskapskommitté
…I slutet av 1930-talet startades både frivilliga luftvärnsföreningar och föreningar för civilt luftskydd… (artikel publ. 2015-10-05) Läs mer

OBS!
Bilderna på folkrörelsearkivets hemsida tillhör Dalarnas Folkrörelsearkiv om inte annat anges.

Sidan ändrad 2016-06-15