Arkivets material

Hyllor med arkivkartongerArkivet har material som rör nedlagda och existerande föreningar i kategorierna:

 • Bildningsorganisationer
 • Ekonomiska föreningar
 • Fackföreningsrörelsen
 • Frikyrkorörelsen
 • Idrottsrörelsen
 • Nykterhetsrörelsen
 • Politiska organisationer
 • Personarkiv
 • Övriga arkiv (arkiv som inte passar in i ovanstående kategorier)

Andra typer av handlingar t.ex:

 • Förbundscirkulär 
 • Förbundstryck
 • Uppgifter om lokalföreningar som varit eller är verksamma i Dalarna,
  där arkiv saknas eller inte kommit arkivet till del
 • Årsmöteshandlingar från riksorganisationers möten

I arkivets referensbibliotek finns dessutom: Bokhylla

 • Avhandlingar
 • Betygsuppsatser
 • Biografier
 • Folkrörelsernas sångböcker
 • Ideologisk litteratur
 • Jubileumsböcker
 • Lokalhistoriska skrifter
 • MinnesskrifterStandar från Templarorden TO Templet 1084 Grängesberg

Historik

Vill ni låna en fana till ett speciellt tillfälle? En parad,
1 maj eller begravning? Var god kontakta oss en vecka innan.

 

 

 

 

Sidan ändrad 2018-06-29