Styrelse och förtroendevalda 2019 – 2021

 

Styrelse-medlemmar  Roll Organisation

Mandatperiod

Björn Halvarsson Ordförande SEKO Gävle-Dala 2019-2021
Per-Olof knuts Vice ordförande SKPF Dalarna 2018-2020
Lars-Erik Måg Kassör Liberalerna Dalarna 2018-2020
Björn Engström Ledamot Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna 2018-2020
Gunilla Gartzy Ledamot ABF Nedansiljan 2019-2021
Patricia Hansen Ledamot Unionen Dalarna 2019-2020
Yvonne Karlén Ledamot S-Kvinnorna Dalarna 2019-2021
Lisbeth Lundin Ledamot Moderaterna 2018-2020
Lars Pettersson Ledamot Högskolan Dalarna 2019-2021
Leif Berglund Ersättare – Ledamot Dalarnas Ornitologiska föreningen 2019-2020
Ulla Cassel Ersättare – Ledamot ABF Dala Finnmark 2019-2020
Bengt Olof Danielsson Ersättare – Ledamot Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2019-2020
Anders Forsberg Ersättare – Ledamot Föreningen Norden 2019-2020
Hans Grandin Ersättare – Ledamot Dalarnas Idrottsförbund 2019-2020
Kristian Kaddik Ersättare – Ledamot Unga Örnar Dalarna 2019-2020
Anita Osbeck Ersättare – Ledamot Dalarnas FN-Distrikt 2019-2020
Nadja Eriksson Revisor Dalarnas Afasiförening  2019-2020
Christina Zetterström Revisor-
Sammankallande
Unionen Dalarna 2019-2021
Catarina Nässlander Revisorssuppleant  Försvarsutbildarna Dalarna 2019-2020
Andreas Tinnerholm Revisorssuppleant  SEKO Gävle-Dala 2019-200
Ola Brossberg Valberedning- Sammankallande SEKO Gävle-Dala 2019-2020
Kerstin Nauclér  Valberedning Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna 2019-2020
Mikael Rosén Valberedning Moderaterna 2019-2020

 

Sidan ändrad 2019-05-02