Styrelse och förtroendevalda 2016 – 2019

 

Styrelsemedlemmar     Organisation  
Björn Halvarsson
Ordförande   SEKO Gävle-Dala   
Per-Olov Knuts
Vice ordförande   SKPF Dalarna  
Lars-Erik Måg
Kassör   Liberalerna Dalarna  
Lars Pettersson Ledamot   Högskolan Dalarna  
Lisbeth Lundin Ledamot   Moderaterna   
Björn Engström Ledamot   Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna  
Yvonne Karlén Ledamot   S-kvinnor Dalarna  
Birgit Westhed Ledamot   Centerkvinnorna Dalarna  
Urban Lindholm Ledamot   Röda Korset region mitt  
Anders Forsberg Ledamot ersättare   Föreningen Norden  
Peter Smoljár Ledamot ersättare   HSO i Dalarna  
Jesper Ekstrand Ledamot ersättare   IOGT-NTO Dalarna   
Leif Berglund Ledamot ersättare   Dalarnas Ornitologiska förening  
Anita Osbeck Ledamot ersättare   Dalarnas FN-distrikt  
Thomas Hoonk Ledamot ersättare   Dalarnas Bygdegårdsdistrikt  
Hans Grandin Ledamot ersättare   Dalarnas Idrottsförbund  
Christina Zetterström Revisor   Seniorerna Unionen Dalarna  
Vaktant Revisor   Vakant  
Catarina Nässlander Revisor ersättare   Försvarsutbildarna Dalarna  
Nadja Eriksson Revisor ersättare   Dalarnas Afasiförening  
Ola Brossberg Valberedare   SEKO Gävle-Dalarna  
Ann-Britt Grünewald Valberedare   S-Kvinnorna i Dalarna  
Jan-Henrik Marinder Valberedare  

 

  ABF Dalarna  

 

Sidan ändrad 2018-07-19