Styrelse och förtroendevalda 2016 – 2019

 Årsmötet den 9 april 2017 utsåg följande förtroendevalda

Styrelsen   Mandatperiod Organisation Kontakt
Björn Halvarsson
ordförande 2017-2019  SEKO Gävle-Dala halvarssonb@gmail.com
Per-Olov Knuts
vice ordf. 2016- 2018 SKPF Dalarna po@knuts.st
Jan-Henrik Marinder Kassör 2016 – 2018 ABF Dalarna jh@marinder.se
Lars Petterson   2017 – 2019 Högskolan Dalarna larspetterson18@gmail.com
Lisbeth Lundin   2016 – 2018 Moderaterna lisberh16.lundin@gmail.com
Yvonne Karlén
  2016 – 2019 S-kvinnor Dalarna
ykarlen@gmail.com
Björn Engström   2016 – 2018 Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna bjorn.en@telia.com
Ingrid Norberg   2016 – 2018 Kommunal Bergslagen ingrid.norberg@borlange.se
Birgit Westhed
  2015 – 2017 Centerkvinnorna Dalarna birgitvsthed@telia.com
         
Ersättare        
Anders Forsberg
  2016 – 2017 Föreningen Norden  andev2@outlook.com
Rune Björke   2017 – 2018 Equmenia Mitt  rune@bjorke.eu
Per Olof Karlström   2017 – 2018 Dalarnas Idrottsförbund  peo.18862@tele2.se
Peter Smoljár   2017 – 2018 HSO Dalarna  peter.smoljar@telia.com
Jesper Ekstrand   2017 – 2018 IOGT-NTO Dalarna  jesper@level15.se
Lars-Erik Måg
  2017 – 2018 Liberalerna Dalarna  lars-erik.maag@telia.com
Leif Berglund
  2017 – 2018 Dalarnas Ornitologiska förening  leif.mo.berglund@gmail
         
Revisorer        
Gun Drugge          
 Sammankallande 2017 – 2018 Centerkvinnorna Dalarna Gun.drugge@hotmail.com 
Christina Zetterström
  2017 – 2018 Seniorena unionen Dalarna ciaz5108@gmail.com
         
Revisorsersättare        
Catarina Nässlander
  2017 – 2018 Försvarsutbildarna Dalarna catarina.nasslander@hotmail.com
Tommy Kieksi
  2017- 2018 Hyresgästföreningen Region Mitt kieksi@telia.com
         
Valberedning        
Gösta Söderberg Sammankallande  2017 – 2018 Seniorerna Unionen Dalarna gosta.soderberg@telia.com 
Irma Pelo-Hallqvist   2017 – 2018 Dalarnas FN-distrikt Irma.pelo@gemail.com
Christina Bröms   2017 – 2018 Centerkvinnorna Dalarna christina.broms@utb.mora.se

Sidan ändrad 2017-08-22