Styrelse och förtroendevalda 2016 – 2019

 

Styrelsemedlemmar     Organisation  
Björn Halvarsson
Ordförande   SEKO Gävle-Dala   
Per-Olov Knuts
Vice ordförande   SKPF Dalarna  
Lars-Erik Måg
Kassör   Liberalerna Dalarna  
Lars Pettersson     Högskolan Dalarna  
Lisbeth Lundin     Moderaterna   
Björn Engström     Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna  
Yvonne Karlén     S-kvinnor Dalarna  
Birgit Westhed     Centerkvinnorna Dalarna  
Urban Lindholm     Röda Korset region mitt  
Anders Forsberg     Föreningen Norden  
Peter Smoljár     HSO i Dalarna  
Jesper Ekstrand     IOGT-NTO Dalarna   
Leif Berglund     Dalarnas Ornitologiska förening  
Anita Osbeck     Dalarnas FN-distrikt  
Thomas Hoonk     Dalarnas Bygdegårdsdistrikt  
Hans Grandin     Dalarnas Idrottsförbund  
Christina Zetterström     Seniorerna Unionen Dalarna  
Dan Westberg     Centerpartiet Dalarna  
Catarina Nässlander     Försvarsutbildarna Dalarna  
Nadja Eriksson     Dalarnas Afasiförening  
Ola Brostberg     SEKO Gävle-Dalarna  
Ann-Britt Grünewald     S-Kvinnorna i Dalarna  
Jan-Henrik Marinder     ABF Dalarna  

 

Sidan ändrad 2018-07-19