Meddela förändringar!

Till alla medlemsföreningar i Dalarnas Folkrörelsearkiv! Kom ihåg att rapportera in förändringar i Er styrelse! 

Uppgiftslämnare namn:
Uppgiftslämnare telefon:
Uppgiftslämnare e-post:
Förening / Organisation:
Besöksadress:
Boxadress:
Postnr och ort:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post Föreningens/Organisationens:
Hemsida:

Ordförande:
Ordf. adress:
Ordf. postnummer och ort:
Ordf. telefon hem:
Ordf. telefon arbetet:
Ordf. mobil:
Ordförande e-post:
Ordf. mandatperiod:

Kassör:
Kassör adress:
Kassör postnr och ort:
Kassör telefon hem:
Kassör telefon arb.:
Kassör mobil:
Kassör e-post:
Kassör mandatperiod:

Faktura till:
Fakt. adress:
Fakt. postnr och ort:
Fakt. telefon dagtid:
Fakt. e-post:

Information till:
Info. adress:
Info. postnr och ort :
Info. telefon dagtid:
Info. e-post:

Övriga uppgifter:
* Indicates required fields

Vill du skicka den med post kan du skriva ut  blanketten här Adressuppdatering.

Sidan ändrad 2014-10-21