Välkommen till Dalarnas Folkrörelsearkiv!

Information angående Covid-19 och oss!

 [Uppdaterad 2020-04-01]

På grund av den rådande risken för smittspridning av Covid-19 (Corona-viruset) kommer vi på Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns centralarkiv att anpassa våra rutiner för den utåtriktade verksamhet. Med omtanke om såväl våra besökare som vår personal så kommer följande regler att gälla tills vidare: 

  • Forskarsalen är stängd tills vidare!Arkiven kommer att vara stängda för alla typer av forskarbesök. Falu kommuns centralarkiv kommer fortsatt att lämna ut betyg, men dessa lämnas vid dörren.
  • Vi kommer inte ta emot några oanmälda besök! Alla som har frågor gällande våra arkiv hänvisas till kontakt per mail eller telefon (kontaktuppgifter nedan). Var beredd på att handläggningstiden kan vara längre än vanligt. Vi kan ha både mer att göra och högre sjukfrånvaro.
  • För leveranser gäller följande: Dalarnas Folkrörelsearkiv och Arkivcentrum Dalarna kommer fortsatt att ta emot leveranser efter överenskommelse med respektive arkiv. Vi tar inte emot drop-in leveranser! Vänligen besök oss EJ om ni inte känner er fullt friska! För internleveranser till Falu kommuns centralarkiv gäller normalt förfarande.

För den senaste informationen om Covid-19 i Falu kommun, se kommunens hemsida:
https://www.falun.se/stod–omsorg/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset.html

För mer information om viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

För beställning av betygskopior från Falu kommuns centralarkiv:
https://www.falun.se/utbildning–barnomsorg/bestall-betyg-och-intyg.html 

För ytterligare information eller för att kontakta oss i arkivfrågor nås vi som vanligt på:

Dalarnas Folkrörelsearkiv
info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Tel. 023-692 00

Arkivcentrum Dalarna
info@arkivcentrumdalarna.se
Tel. 023-455 70

Falu Kommuns Centralarkiv
Tel. 023-875 04

 

Dalarnas Folkrörelsearkiv- Vilka är vi?

Dalarnas folkrörelsearkiv är en ideell förening. Detta betyder att även din förening kan bli medlem och hjälpa oss bli ännu bättre!

Föreningen grundades 1959 med premissen att Dalarna behövde ett eget arkiv för att se till att länets föreningar och folkrörelsernas historia skulle finnas kvar för framtiden, något vi fortfarande arbetar med. Idag innefattar även vårt uppdrag att inte bara samla in och bevara historia, utan att även tillgängliggöra den för intresserade och forskare.

Dalarnas Folkrörelsearkiv är även medlem i Arkivcentrum Dalarna och inhyses även i deras lokaler tillsammans med Falu kommuns centralarkiv. Besökare hos oss kan även, när de ändå är här, titta i deras handlingar och vise versa.

De handlingar vi förvarar sträcker sig stadigt ner till 1800-talets mitt, med ett par stickspår lite djupare ner i historien.

Många av namnen på de arkiv vi förvarar, men inte alla, finns på NAD så tveka inte att fråga om det är något speciellt ni letar efter!

 

Vid forskarbesök eller leverans av arkivhandlingar ber vi vänligen, men bestämt, att ni bokar tid innan.
Vi nås på:
Telefon: 023- 692 00
Mejl: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

 

För avvikande öppettider, se vårt kalendarium.

 

 

Sidan ändrad 2020-05-26