Att lämna in arkiv

Anvisningar för leverans av arkivmaterial till Dalarnas Folkrörelsearkiv

I och med årsmötet 2020 beslutades det att inleveranser som inte följer nedanstående anvisningar kommer att debiteras 400 kr per timme som personalen måste lägga ner på att iordningställa er leverans.

Följer ni dessa instruktioner gör ni både vårt arbete enklare men ni sparar även pengar!

1, Gå igenom handlingarna och sortera bort dubbletter. Leta även efter tecken på mögel, fuktskador eller skadedjur. Hittar ni sådant så kontakta arkivet för rådgivning. 

2, Ladda ner följesedeln från Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats och fyll i den. Det är viktigt att ni är så noggranna ni kan!
Följesedeln kan ni ladda när här som:
Word-dokument
PDF-fil

  • Fyll i vad för handlingar ni kommer med, vilka år de sträcker sig över och hur många pärmar/kapslar/volymer de tar upp.
  • Det är viktigt att det som står på utsidan av pärmen/kapseln/volymen återspeglar innehållet. Undvik därför att kalla pärmar för ”diverse handlingar” eller ”Jeppes pärm”.

3, Kontakta alltid personalen på Dalarnas Folkrörelsearkiv för att boka tid innan leverans.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023 – 692 00
Mejl: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

4, När det är dags för leverans så kommer ni till vår kaj där vi tar emot ert material och går igenom det. Räkna med att detta kan ta lite tid och att vi kan ha följdfrågor. 

5, När materialet kommit till Dalarnas Folkrörelsearkiv går vi igenom det och skickar ett mer noggrant reversal till er.

På vår webbplats har vi även guider om ni vill ha tips på vad som skall sparas och vad som kan slängas. Har ni frågor under ert iordningställande så hör gärna av er till oss så ska vi försöka hjälpa er på traven.

Sidan ändrad 2022-12-07