Att lämna in arkiv

Alla föreningar i Dalarna kan lämna sitt arkivmaterial till Folkrörelsearkivet. Föreningarna äger sina arkiv även i fortsättningen om inget annat koms överens om.

Här finns vår hjälpreda och hur det går till att lämna in arkiv.

Anvisningar för leverans av arkiv
Tips från coachen- att lämna in ett arkiv
Avgifter 

När er är dags att lämna in, var god ring eller mejla arkivet och boka en tid.