Anvisningar inför leverans

Anvisningar för leverans av arkivmaterial till Dalarnas Folkrörelsearkiv

I och med årsmötet 2020 beslutades det att inleveranser som inte följer nedanstående anvisningar kommer att debiteras 400 kr per timme som personalen måste lägga ner på att iordningställa er leverans.

Följer ni dessa instruktioner gör ni både vårt arbete enklare men ni sparar även pengar!

1, Kontakta alltid personalen på Dalarnas Folkrörelsearkiv för att boka tid innan leverans.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 023 – 692 00
Mejl: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

2, Ladda ner följesedeln från Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats och fyll i den. Det är viktigt att ni är så noggranna ni kan!
Följesedeln hittar ni här.

  • Fyll i vad för handlingar ni kommer med, vilka år de sträcker sig över och hur många pärmar/kapslar/volymer de tar upp.
  • Det är viktigt att det som står på utsidan av pärmen/kapseln/volymen verkligen återspeglar innehållet.
  • Undvik därför att kalla pärmar för ”diverse handlingar” eller ”Jeppes pärm”.
  • Här hittar ni ett exempel på hur en bra följesedel kan se ut.

3, När materialet kommit till Dalarnas Folkrörelsearkiv går behörig personal igenom det och skickar ett mer noggrant reversal till er.

På vår webbplats har vi även guider om ni vill ha tips på vad som skall sparas och vad som kan slängas. Har ni frågor under ert iordningställande så kontakta arkivet så ska vi försöka hjälpa er på traven.

Sidan ändrad 2020-06-16