Avgifter

Ett kopparmynt med värdet 10 daler silvermynt. Vikt 19,7 kilo. Präglat i Avesta 1644.

 

__________________________________________________________________________________

Nya avgifter gällande från och med 2021

Under 2019 tillsattes en grupp ur Dalarnas Folkrörelsearkivs styrelse för att undersöka och ta fram ett förslag på hur medlems- och hyllmetersavgifterna skulle komma att se ut i framtiden.

På årsmötet den 25 april 2020 beslutades det att verkställa det förslag som presenterades.

Vad är då nytt?

  • Efter årsskiftet finns det två typer av medlemskap. Antingen är föreningen en distriktsmedlem eller en enskild medlem. 
  • Även icke-medlemmar kommer att behöva betala för de hyllor de nyttjar. Dessa kommer kosta lite mer. Mer om detta under rubriken Hyllmetersavgifter.
  • Föremål som inte går in i våra hyllor kommer att ha en fast avgift. Mer om detta under rubriken Skrymmande föremål.
  • Inleveranser kommer att kunna vara gratis- om de följer arkivets riktlinjer. Annars tillkommer en administrativ avgift. Mer om detta under rubriken Inleveranser.

Medlemsavgifter:

De två olika medlemskapen är baserade på vilken typ av förening ni är. Är ni en förening med privatpersoner som medlemmar definierar vi er som en enskild förening.

Avgiften är då baserad på antal medlemmar.

Antal medlemmar Årsavgift
1 – 299 100: –
300 – 599 300: –
600 – 899 600: –
900 – 1199    1 200: –
1200< 1 500: –

Har er förening andra organisationer eller föreningar som medlemmar så klassificerar vi er som en distriktsorganisation eller motsvarande

Avgiften är då baserad på medlemsorganisationens omsättning.

Omsättning Årsavgift
Mindre än 1 000 000: – 750: –
Mer än
1 000 000: –
1 500: –

Det är därför viktigt att ni rapporterar in när större förändringar sker i ert medlemsantal eller omsättning.

Hyllmetersavgifter:

De arkivhandlingar som ännu inte har hunnit förtecknas kommer att debiteras en hyllmetersavgift som är något lägre än den som gäller för förtecknat material. I avgiften tillkommer däremot att det material som ska vara tillgängligt för allmänheten är sökbart och förvaras i lokaler som är godkända av Riksarkivet.

För medlemmar:

Kostnaden för hyllmeter är 125 kr/år per påbörjad hyllmeter.
Ej förtecknat material kostar 70 kr/år per påbörjad hyllmeter.

För icke-medlemmar:

Förtecknade handlingar kostar 200 kr/år per påbörjad hyllmeter.
Ej förtecknat material kostar 100 kr/år per påbörjad hyllmeter.

Skrymmande föremål:

Arkivalier som det krävs speciell förvaring för och som inte går in i våra vanliga hyllor kommer att kosta motsvarande en halv hyllmeter.
62,50 kr för medlemmar
100 kr för icke medlemmar

Notera att detta självklart inte gäller för äldre pappershandlingar i folio- eller udda format.
Exempel på skrymmande föremål är fanor, tavlor, stora kollage eller föremål. Kontakta arkivet om ni är osäkra.

Inleveranser:

Vi har tagit fram riktlinjer för hur leveranser ska se ut när de kommer till oss. Ni hittar dessa anvisningar här eller under ”att lämna in arkiv” och sedan ”anvisningar inför inleverans”.

De leveranser som däremot inte följer riktlinjerna kommer att debiteras en timavgift på 400kr/timmen för det extra arbete som personalen då behöver lägga ner på att se till att riktlinjerna följs. 

Sidan ändrad 2020-06-19