Bli medlem!

Dalarnas Folkrörelsearkiv är en ideell föreningen och det innebär att även ni kan bli medlemmar!

Vad innebär ett medlemskap i Dalarnas Folkrörelsearkiv?

Framför allt så bidra ni till att bevara Dalarnas kulturarv genom att leverera era handlingar till oss och genom detta säkrar ni även er plats i historien. Som medlem äger ni fortfarande de handlingar som ni väljer att bevarar hos oss och ni kontrollerar dess tillgänglighet.

I medlemskapet ingår även:
– Förvaring och vård av era handlingar i brand-, fukt- och stöldskyddade lokaler
– Ordnande och förtecknande av handlingar
– Gratis arkivrådgivning över telefon eller mejl
– Rätt att nominera till Dalarnas Folkrörelsearkivs styrelse och att delta vid årsmöten

Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap. Enskilt- eller distrikt/nationellt medlemskap. Dessa beskriver vi mer noggrant nedan.   

Enskilt medlemskap

Ett enskilt medlemskap är främst aktuellt för föreningar som inte har några underföreningar. Ni kan välja att teckna enskilt medlemskap trots att ni är en distriktsförening, era underföreningar kan däremot inte nyttja ert medlemskap då. Mer om det under rubriken Distrikts- eller nationellt medlemskap.

Distrikts- eller nationellt medlemskap

Distrikt/nationellt medlemskap är aktuellt för föreningar som har underföreningar. Ni betalar då för den totala hyllmeteravgiften som ni, och era underföreningar, förvarar hos oss. Väljer ni ett Distrikt/nationellt medlemskap så slipper era underföreningar egna medlemskap som riskerar att bli dyra att underhålla.

Om ni planerar att vidarefakturera kostnaden inom organisationen så kan vi hjälpa till med underlag.

Avgifter:

Årsavgiften för att förvara handlingar hos oss är en sammanslagning av en årlig medlemsavgift och en årlig hyllmetersavgift. 

Medlemsavgiften för Enskilda medlemmar baserar på antalet medlemmar i föreningen:

Antal medlemmar Medlemsavgift
1–299 100 kr
300–599 300 kr
600–899 600 kr
900–1199 1200 kr
1200< 1500 kr

 

Medlemsavgiften för Distriktsmedlemmar baseras på omsättning:

Omsättning Medlemsavgift
Under 1000 000 kr 750 kr
Över 1 000 000 kr 1500 kr

Hyllmetersavgift:

Avgiften beräknas per påbörjad hyllmeter.

  Pris
Hyllmeter förtecknat 125kr/år
Hyllmeter oförtecknat 70kr/år
Skrymmande
(Fanor, större format som inte går in i en standardhylla)
62,50kr/år