Årsmötet 2021

Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte kommer återigen att hållas digitalt. Denna gång genom Teams!
Tid: söndagen den 18 april klockan 10:00
Plats: Microsoft Teams
 
För att anmäla representanter från er förening fyller ni i denna ombudsfullmakt och skickar den till arkivet. Detta görs smidigast per mejl till: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
 
Bilagor kommer att allt eftersom de blir klara laddas upp på denna sida.
Alla kommer att finnas tillgängliga för nedladdning minst 3 veckor innan årsmötet.
 
Bilagor:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020 (Bilaga 2-1, 2-2 och 4 ej i OCR. Dessa bilagor kan laddas ner här)
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2021
Budgetförslag 2021

Uppdaterad 2021-03-25