Avgifter

 

Som medlem i Dalarnas Folkrörelsearkiv betalar ni en medlemsavgift samt för de hyllmeter som ert material tar upp.

Medlemsavgifter:

I dagsläget finns det två olika typer av medlemskap, och dessa är baserade på vilken typ av förening ni är. Är ni en förening med privatpersoner som medlemmar definierar vi er som en enskild förening. Har er förening andra organisationer eller föreningar som medlemmar så klassificerar vi er som en distriktsorganisation eller motsvarande.

Avgiften för en enskild medlemsförening är baserad på hur många medlemmar föreningen har. 

Antal medlemmar Årsavgift
1 – 299 100: –
300 – 599 300: –
600 – 899 600: –
900 – 1199    1 200: –
1200< 1 500: –

 

Avgiften för en distriktsorganisation (eller motsvarande) är baserad på organisationens omsättning. Det är därför viktigt att ni rapporterar in när större förändringar sker i ert medlemsantal eller omsättning.

Omsättning Årsavgift
Mindre än 1 000 000: – 750: –
Mer än
1 000 000: –
1 500: –

Hyllmetersavgifter:

De arkivhandlingar som ännu inte har hunnit förtecknas kommer att debiteras en hyllmetersavgift som är något lägre än den som gäller för förtecknat material. I avgiften tillkommer däremot att det material som ska vara tillgängligt för allmänheten är sökbart och förvaras i lokaler som är godkända av Riksarkivet.

För medlemmar:

Kostnaden för hyllmeter är 125 kr/år per påbörjad hyllmeter.
Ej förtecknat material kostar 70 kr/år per påbörjad hyllmeter.

För icke-medlemmar:

Förtecknade handlingar kostar 200 kr/år per påbörjad hyllmeter.
Ej förtecknat material kostar 100 kr/år per påbörjad hyllmeter.

Skrymmande föremål:

Arkivalier som det krävs speciell förvaring för och som inte går in i våra vanliga hyllor kommer att kosta motsvarande en halv hyllmeter.
62,50 kr för medlemmar
100 kr för icke medlemmar

Notera att detta självklart inte gäller för äldre pappershandlingar i folio- eller udda format.
Exempel på skrymmande föremål är fanor, tavlor, stora kollage eller föremål. Kontakta arkivet om ni är osäkra.

Inleveranser:

Vi har tagit fram riktlinjer för hur leveranser ska se ut när de kommer till oss. Ni hittar dessa anvisningar här eller under ”att lämna in arkiv” och sedan ”anvisningar inför inleverans”.

De leveranser som däremot inte följer riktlinjerna kommer att debiteras en timavgift på 400kr/timmen för det extra arbete som personalen då behöver lägga ner på att se till att riktlinjerna följs. 

Sidan ändrad 2022-01-20