Dalarnas Folkrörelsearkivs personal

Anna Rössle
Arkivarie och Arbetsledare
072-240 03 74
anna.rossle@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

Anna Zeniou Garneij
Arkivarie 
072-240 03 30
anna.zeniou-garneij@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

Annett Johansson
Arkivassistent
072-240 03 89
annett.johansson@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

Annica Malmström Kjellsson
Arkivassistent
072-240 03 96
annica.kjellsson@dalarnasfolkrorelsearkiv.se 

Sidan ändrad 2021-07-102