Styrelse och förtroendevalda 2020 – 2022

Nuvarande styrelse 2020-2022

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande: Halvarsson, Björn (SEKO Gävle-Dala)

Vice-Ordförande: Knuts, Per-Olov (SKPF Dalarna)

Kassör: Måg, Lars-Erik (Liberalerna Dalarna)

Båtefalk, Lars (Högskolan Dalarna)

Engström, Björn (Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna)

Hellström, Birgitta (Dalarnas Kvinnohistoriska Förening)

Karlén, Yvonne (S-Kvinnorna Dalarna)

Montelius, Jan – Olof (Moderaterna i Dalarna)

Osbeck, Anita (Dalarnas FN-distrikt)

Suppleanter: 

Berglund, Leif (Dalarnas Ornitologiska föreningen)

Cassel, Ulla (ABF Dala Finnmark)

Danielsson, Bengt Olof (Dalarnas Bygdegårdsdistrikt)

Furöstam, Kerstin (Kommunal Bergslagen)

Grandin, Hans (RF-SISU Dalarna)

Högberg Hermelin, Lillebil (Vänsterpartiet Dalarna)

Kaddik, Christian (Unga Örnar Dalarna)

Kjellberg, Hanna (Kommunal Bergslagen)

Lundin, Lisbeth (Moderaterna i Dalarna)

 

Revisorer:

Ordinarie:

Eriksson, Nadja (Dalarnas Afasiförening)

Zetterström, Christina (Unionen Dalarna) Sammankallande 

Ersättare: 

Gille, Helena (LO – distriktet Gävle-Dala )

Tinnerholm, Andreas (SEKO Gävle-Dala)

Valberedning:

Brossberg, Ola  (SEKO Gävle-Dala) Sammankallande 

Nauclér, Kerstin (Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna)

Rosén, Mikael (Moderaterna i Dalarna)

Sidan ändrad 2021-05-18