Styrelse och förtroendevalda 2020 – 2022

Nuvarande styrelse 2020

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande: Halvarsson, Björn (SEKO Gävle-Dala)

Vice-Ordförande: Knuts, Per-Olov (SKPF Dalarna)

Kassör: Måg, Lars-Erik (Liberalerna Dalarna)

Ledamöter:

Engström, Björn (Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna)

Gartzy, Gunilla (ABF Borlänge – Nedansiljan)

Hellström, Birgitta (Dalarnas Kvinnohistoriska Förening)

Karlén, Yvonne (S-Kvinnorna Dalarna)

Montelius, Jan – Olof (Moderaterna i Dalarna)

Pettersson, Lars(Högskolan Dalarna)

Suppleanter: 

Berglund, Leif (Dalarnas Ornitologiska föreningen)

Cassel, Ulla (ABF Dala Finnmark)

Danielsson, Bengt Olof (Dalarnas Bygdegårdsdistrikt)

Grandin, Hans (RF-SISU Dalarna)

Kaddik, Christian (Unga Örnar Dalarna)

Lundin, Lisbeth (Moderaterna i Dalarna)

Osbeck, Anita (Dalarnas FN-Distrikt)

Revisorer:

Ordinarie:

Eriksson, Nadja (Dalarnas Afasiförening)

Zetterström, Christina (Unionen Dalarna) Sammankallande 

Ersättare: 

Gille, Helena (LO – distriktet Gävle-Dala )

Tinnerholm, Andreas (SEKO Gävle-Dala)

Valberedning:

Brossberg, Ola  (SEKO Gävle-Dala) Sammankallande 

Nauclér, Kerstin (Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna)

Rosén, Mikael (Moderaterna i Dalarna)

Sidan ändrad 2020-06-23