Styrelse och förtroendevalda

Nuvarande styrelse 2020-2022

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande: Halvarsson, Björn (SEKO Gävle-Dala)
Vice-Ordförande: Knuts, Per-Olov (SKPF Dalarna)
Kassör: Måg, Lars-Erik (Liberalerna Dalarna)
Båtefalk, Lars (Högskolan Dalarna)
Engström, Björn (Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna)
Hellström, Birgitta (Dalarnas Kvinnohistoriska Förening)
Karlén, Yvonne (S-Kvinnorna Dalarna)
Montelius, Jan – Olof (Moderaterna i Dalarna)
Osbeck, Anita (Dalarnas FN-distrikt)

Suppleanter: 

Berglund, Leif (Dalarnas Ornitologiska föreningen)
Cassel, Ulla (ABF Dala Finnmark)
Danielsson, Bengt Olof (Dalarnas Bygdegårdsdistrikt)
Furöstam, Kerstin (Kommunal Bergslagen)
Grandin, Hans (RF-SISU Dalarna)
Högberg Hermelin, Lillebil (Vänsterpartiet Dalarna)
Kaddik, Christian (Unga Örnar Dalarna)
Kjellberg, Hanna (Kommunal Bergslagen)
Lundin, Lisbeth (Moderaterna i Dalarna)

Revisorer:

Ordinarie:

Eriksson, Nadja (Dalarnas Afasiförening)
Zetterström, Christina (Unionen Dalarna) Sammankallande 

Ersättare: 

Gille, Helena (LO – distriktet Gävle-Dala )
Tinnerholm, Andreas (SEKO Gävle-Dala)

Valberedning:

Brossberg, Ola  (SEKO Gävle-Dala) Sammankallande 
Nauclér, Kerstin (Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna)
Rosén, Mikael (Moderaterna i Dalarna)