Styrelse och förtroendevalda

Nuvarande styrelse 2020-2022

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande: Olsson, Thomas (Socialdemokraterna Dalarna)
Vice-Ordförande: Knuts, Per-Olov (SKPF Dalarna)
Kassör: Måg, Lars-Erik (Liberalerna Dalarna)
Båtefalk, Lars (Högskolan Dalarna)
Engström, Björn (Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna)
Eriksson, Sofie (Socialdemokraterna Dalarna)
Montelius, Jan – Olof (Moderaterna i Dalarna)
Osbeck, Anita (Dalarnas FN-distrikt)
Pettersson, Maud (Dalarnas Kvinnohistoriska Förening)

Suppleanter: 

Adolphson, Fredrik (Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna)
Berglund, Leif (Dalarnas Ornitologiska föreningen)
Björke, Hans (Socialdemokraterna Dalarna)
Danielsson, Bengt Olof (Dalarnas Bygdegårdsdistrikt)
Högberg Hermelin, Lillebil (Vänsterpartiet Dalarna)
Jansson, Joakim (Kommunal Bergslagen)
Karström, Peo (RF-SISU)
Stenberg, Leif (Miljöpartiet de gröna i Dalarna)

Revisorer:

Ordinarie:

Zetterström, Christina (Unionen Dalarna) Sammankallande 
Hammarin, Jörgen (ABF Dalarna)

Ersättare: 

Tinnerholm, Andreas (SEKO Gävle-Dala)

Valberedning:

Brossberg, Ola  (SEKO Gävle-Dala) Sammankallande 
Nauclér, Kerstin (Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i Dalarna)
Rosén, Mikael (Moderaterna i Dalarna)