Om oss

Om oss:
Vi är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra medlemmar består av föreningar eller förbund med verksamhet i och runt Dalarna. Vår främsta uppgift är att ordna och bevara handlingar från våra medlemmars verksamheter, men även att vårda och tillgängliggöra historiska handlingar som har donerats till oss.

Idag består föreningen av över 145 medlemmar, men det finns alltid plats för fler.

Hur allt började: 
Dalarnas Folkrörelsearkiv är ett av Sveriges äldsta folkrörelsearkiv och vi grundades 1959, men redan 1951 etablerades vår föregångare, Borlänge Folkrörelsearkiv, som ett samarbete mellan ABF och IF Metall

Tanken var att samla in de handlingar och arkiv som tagit form ur industrisamhället och Borlänges gedigna arbetar- och politiska föreningsliv. Ganska snabbt insåg man dock att handlingarna man hade samlat in sträckte sig utanför Borlänges gränser.

Den 10 maj 1959 kallade Dalarnas Bildningsförbund och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförening till möte i Medborgarhuset i Falun med syfte att bilda Folkrörelsernas arkiv för Dalarna. I september samma år blev detta verklighet och Borlänge Folkrörelsearkiv blev då Folkrörelsernas arkiv i Dalarna. Det bevarade beståndet bestod då av material från nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, ekonomiska föreningar, frikyrkorörelsen och deras tillhörande ungdomsorganisationer. 

År 1988 bytte vi namn till Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

Under åren växte samlingarna och lokalerna i Borlänge blev för trånga, så 2007 flyttade därför arkivet till Tallen i Falun, och här huserar vi än idag. De handlingar vi förvarar sträcker sig stadigt ner till 1800-talets mitt, med ett par stickspår lite djupare ner i historien. Idag bevarar vi över 4 000 arkivbildares handlingar.

Vi delar lokaler med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns Centralarkiv. Detta gör att vi är tre skilda arkiv som tillsammans bevarar en stor del av Dalarnas historia. Besökare till oss har därför en unik möjlighet att forska i historien från tre perspektiv, arbets-, offentliga- och fritidslivet.

Nedladdningsbara dokument:
Stadgar
Medlemslista