Om oss

Dalarnas Folkrörelsearkiv är en opolitisk och En trähäst stående på två böcker med Dalakarta som bakgrund
ideell förening av föreningar
(organisationer) och har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna  och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört föreningslivet i Dalarna. 

Folkrörelsearkivet finansieras av våra medlemmar, Dalarnas kommuner samt Region Dalarna som är vår största bidragsgivare. 

Arkivmaterialet omfattas inte av offentlighetsprincipen men merparten är direkt tillgängligt för forskning om föreningslivets historia i Dalarna.

Föreningarna äger sitt material och folkrörelsearkivet förvaltar det. Arkivets styrelse representerar dess medlemmar. 136 organisationer är medlemmar 2015.

Bilder på folkrörelsearkivets hemsida tillhör Dalarnas Folkrörelsearkiv om inte annat anges.

Sidan ändrad 2019-01-07