Arkivets material

Hyllor med arkivkartongerArkivet har material som rör nedlagda och existerande föreningar i kategorierna:

 • Bildningsorganisationer
 • Ekonomiska föreningar
 • Fackföreningsrörelsen
 • Frikyrkorörelsen
 • Idrottsrörelsen
 • Nykterhetsrörelsen
 • Politiska organisationer
 • Personarkiv
 • Övriga arkiv (arkiv som inte passar in i ovanstående kategorier)

Andra typer av handlingar t.ex:

 • Förbundscirkulär 
 • Förbundstryck
 • Uppgifter om lokalföreningar som varit eller är verksamma i Dalarna,
  där arkiv saknas eller inte kommit arkivet till del
 • Årsmöteshandlingar från riksorganisationers möten

I arkivets referensbibliotek finns dessutom: Bokhylla

 • Avhandlingar
 • Betygsuppsatser
 • Biografier
 • Folkrörelsernas sångböcker
 • Ideologisk litteratur
 • Jubileumsböcker
 • Lokalhistoriska skrifter
 • MinnesskrifterStandar från Templarorden TO Templet 1084 Grängesberg

För en mer ingående återberättning av vår historia klicka här

 

Utlån av arkivalier 

Vill ni låna en fana eller andra arkivalier kontakta oss minst en veckan innan och förbered en fullmakt.
Den fullmakt som ska skrivas under och de regler som gäller finns finns under rubriken Utlåning av Arkivarier

 

Sidan ändrad 2019-10-14