Utlåning av Arkivalier 

Vi lånar endast ut fanor och andra arkivhandlingar i undantagsfall. Vi ser helst att våra forskare forskar i våra lokaler. Då kan vi garantera att materialet förvaras rätt och att det inte kommer till skada. 

Exempel på tillfällen då vi kan låna ut original:

  • Utlån av en fana till en begravning eller första maj tåg.
  • En forskare inte har möjlighet att besöka våra lokaler.

Vid ett utlån ska låntagaren kontakta den förening som äger materialet och be dem om tillåtelse. Här kan den fullmakt som ska användas laddas ner tillsammans med de regler som gäller. 

Regelverk vid utlåning av arkivhandlingar och fullmakt

Vi accepterar inte andra eller modifierade versioner av fullmakten. 

 

Sidan ändrad 2020-02-11