Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig är:

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Organisationsnummer: 882600-3140
Telefon: 023-692 00
e-post: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se

Om ni har några frågor kan ni kontakta oss på ovanstående e-post, telefonnummer eller ladda ner vår GDPR policy.

Hur samlar arkivet in personuppgifter?

De personuppgifter som arkivet samlar in kommer in i verksamheten tillsammans med ett samtycke från den aktuella medlemmen, företaget, organisationen eller forskaren. Personuppgifterna behandlas endast om det finns lagstöd och bara så länge de behövs för verksamheten.
 
Vi säljer inte personuppgifter och vi lämnar inte ut personuppgifter om enskilda personer till tredje part utan tillstånd/samtycke.