Tillgänglighetsredovisning

Tillgänglighetsredogörelse för dalarnasfolkrorelsearkiv.se

Dalarnas Folkrörelsearkiv står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur dalarnasfolkrorelsearkiv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dalarnasfolkrorelsearkiv.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Vi skickar då innehållet till dig i ett tillgängligt format och åtgärdar felet.

Vi nås även per:
E-post: info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Telefon: 023-692 00
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte hittat, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda detta.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av följande nätbaserade tillgänglighetsverktyg:
WebAim 

Senaste bedömningen gjordes den 2024-01-23.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-01-23.