Utställningar

Dalarnas folkrörelsearkiv tar ibland fram olika utställningar. Oftast i samband med olika andra händelser så som arkivens dag, jubileum eller elevbesök.