Arkivens Dag 2013

Arkivens Dag 2013 hade det nationella temat ”Flora och fauna”, men arkiven i huset hade istället valt att visa ”Korsnäs historia” som ett lokalhistoriskt tema. Tanken bakom utställningen var att visa Korsnäs som industrimiljö och människorna där i arbete, vardag och fest. Ca. 70 personer beräknas ha besökt utställningen.

Korsnaskarta

De tre arkiven i Arkivcentrums lokaler i Falun samarbetade med föreningen Korsnäs Historiska Forskargrupp.
Besökarna hängde på låset denna soliga lördag och lokalerna fylldes snabbt av nostalgiska Korsnäsbor och andra som önskade kunskap om bygdens historia.

Tommy Broberg från Korsnäs Historiska Forskargrupp höll ett ledigt, innehållsrikt och uppskattat föredrag som gav många glada och spontana skratt. Ett bildspel visades och här fanns möjlighet för besökarna att få svar på sina frågor.
ACD Arkivens dag 2013 012

En orienteringskarta inramad av gamla fotografier hade skapats för att för att besökarna skulle kunna placera den historiska miljön på den moderna stadskartan.

Folkrörelsearkivet hade valt ut vackra fanor från Korsnäs föreningsliv som gav färg åt utställningen och arkivmaterial från föreningarna såsom protokoll, tidningar, affischer och fotografier.

Arkivcentrum i Dalarna hade valt material om industrin i Korsnäs och visade kartor, ritningar och räkenskaper över sågverk, brädgård, flottning, masugn, järnväg och bostäder.

Falu kommuns centralarkiv hade valt ut bilder av lärare och lärarinnor, betyg och övrigt skolmaterial från några av Korsnäs sju skolor.

ACD Arkivens dag 2013 026DFA Arkivens dag 2013 009b

 

 

 

 

 

Korsnäs Historiska Forskargrupp hade sållat fram otaliga svartvita fotografier, ur sitt bildarkiv, av fabriker, arbetare, bostäder, affärer, skolor, dansbanor, fester och vardagsbestyr som gav utställningen liv. De visade också en fantastisk sågverksmodell och kaffekoppar från Templet Aron samt delade entusiastiskt med sig av sin gedigna kunskap om orten.
DFA Arkivens dag 2013 008bDFA Arkivens dag 2013 006b