Arkivens Dag 2018

Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkiv deltog alla i årets gemensamma utställning på temat ”Fest och Glädje” Under självaste dagen fick vi 89 besökare, men vi valde att låta utställningen stå kvar vecka 47 ut för att försäkra oss om att alla som ville kunna komma och ta del av den.

De tre arkivinstitutionerna hade tagit fram olika typer av arkivhandlingar och underteman som kunde kopplas till vad som genom tiderna har gjort folk glada och som firats.

Arkivcentrum kunde, bland annat, stolt visa upp Storas 600- och 700-årsjubileum (som intressant nog firades med endast 41 års mellanrum) samt festvåningen Bergslagssalongerna och några exempel på de fester som Bergslagsklubben haft genom åren.

Dalarnas folkrörelsearkiv bjöd på olika typer av fester. Besökarna kunde ta del av olika typer av musikaliska arkivhandlingar så som bilder, nubbevisor, noter och en fana tillhörande Dalarnas Sångarförbund. Även sport kan (ibland) göra folk glada och därför visades även några av folkrörelsearkivets sportföreningar upp med tillhörande handlingar och föremål.

Falu kommuns centralarkiv bjöd på härligt festliga bilder från olika/allehanda evenemang/begivenheter som kommunen varit delaktiga i genom åren. De visade upp handlingar från skid-VM som hölls i Falun 1993, Svenska Rallyt och inte minst Faluns 300- och 350-års firande som stolt stad.

De bjöds även på film från Skid-VM 1993 och Storas 700-årsjubileum. 

 

Sidan ändrad 2018-11-28