Arkivens dag 2019

Gömt och Glömt i arkiven

Temat för dagen var Gömt och Glömt och det bjöds på en blandning av båda. Vid borden hade vi valt att lägga fram bomullshandskar för att besökarna skulle kunna ta i och bläddra i vissa av de mer tåliga handlingarna. 

Utställningen fokuserade på udda, underliga eller på annat vis spännande arkivalier som annars inte brukar plockas fram. Det presenterades bland annat traditionella pappershandlingar vars kontext försvunnit eller som ur ett modernt perspektiv kan anses vara underliga. 

Handlingar på ett bord täckt av en svart duk. Kopior av fotografier uppsatta på en vikvägg.
Forskarsalen gjordes om till utställningshall och flera olika handlingar fanns tillgängliga ur Arkivcentrum Dalarnas, Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkivs respektive samlingar. 

Livsöden, roliga återberättelser och karikatyrer kunde även återfinnas spritt i utställningen. Även ett flertal fotografier över hur Falun en gång sett ut hade förstorats och fanns tillgängliga för beskådning. 

Tre stycken uppslagna böcker.
Flera böcker fanns tillgängliga för bläddring för de som var försiktiga (och modiga!).

I ett av hörnen hade det även ställts i ordningen en läshörna för de som ville grotta ner sig i några av de mer udda böcker som vi grävt fram ur våra referensbibliotek. Det fanns även möjlighet att lyssna på några av Dalarnas Folkrörelsearkivs inspelningar av livsöden. 

Tre stycken flaskor funna i arkivet.
Vissa underliga föremål fanns även för beskådning.

 

Ett samarbete mellan: Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv, Falu kommuns centralarkiv.