Arbetare och småbrukare!

Röd valaffisch från Nyhammars Arbetarkommun

Nyhammars Arbetarkommuns valaffisch till valet
om Kommunalfullmäktige