dalating 26 aug 1973

Dalating 73 socialdemokraterna

Socialdemokraterna bjuder in till valupptakt 1973