Deltag i valet 1930!

Borlänge-Domnarvet arbetarekommuns valaffisch

Borlänge-Domnarvets arbetarkommun uppmanar till deltagande i det kommande valet