välj dina vänner

Valaffisch Bondeförbundet om Folkpartiet

Välj dina vänner väl, menar Bondeförbundet.