Bilder ur arkivet

Bilder ur arkivet är dokument som visar händelser/verksamheter i länet ibland orsakade av nationella eller internationella händelser.

Blötbergets Folkets Hus

Program vid invigningen 1905 av Folkets Hus i Blötberget. (Bilder publicerade 2016-06-15) Läs mer

Tomnäs telefonförening

Ur arkivets fragmentsamling kommer följande bild att jämföra med… (bild publicerad 2016-04-25) Läs mer

Hjälpkommittéer

Grängesbergs Lokalkommitté av Norgehjälpen (FAW/26.1983) var en av organisationerna som tillsammans med Svenska Norgehjälpen…. (artikel publ. 2015-11-02) Läs mer

Tunabygdens Kvinnliga Beredskapskommitté

…I slutet av 1930-talet startades både frivilliga luftvärnsföreningar och föreningar för civilt luftskydd… (artikel publ. 2015-10-05) Läs mer

OBS!
Bilderna på folkrörelsearkivets hemsida tillhör Dalarnas Folkrörelsearkiv om inte annat anges. Dessa får då inte användas för kommersiellt bruk eller redigeras utan explicit tillstånd från oss

Sidan ändrad 2016-06-15