Hjälpkommittéer

Tackbrev från 1944
Ett tackbrev från en tonåring i Norge till en av ledamöterna i Norgehjälpens lokalkommitté i Grängesberg, skrivet i slutet av andra världskriget.

Norgehjälpen
Grängesbergs Lokalkommitté av Norgehjälpen (FAW/26.1983) var en av organisationerna som tillsammans med Svenska Norgehjälpen samlade medel till hjälp för Norges befolkning, inte minst barnen. Lokalkommittén i Grängesberg bildades i oktober 1942 genom ett upprop av Grängesbergs Fackliga Centralorganisation (FAW/) och upplöstes i oktober 1945.

Lokalkommittén hade en mängd aktiviteter för att samla in pengar bl.a. danstillställningar, insamlingslistor och dagsverken där behållningen sändes till Svenska Norgehjälpen för inköp av mat, kläder, bränsle till bostäder, mediciner, ”spädbarnsutstyrslar”, barnvagnar m.m.

Affisch om att ställa upp för Norge 1943
Ett exempel på en uppmaning att ställa upp för Norge under 2:a världskriget.

Vid lokalkommitténs styrelsesammanträde den 3 februari 1944 lästes ett cirkulär upp från Svenska Norgehjälpen och i protokollet antecknas

I detta framfördes ett tack för julgåvorna samt för den dagliga barnbespisningen. Några tackkort direkt från barn i Norge voro medsända. (se översta bilden).

Vidare i protokollet sägs

V. Isaksson meddelade att huvudparten av avd. 1:s medlemmar gjort en bra insats genom sitt övertidsarbete under januari månad. Genom att bolaget tillskjuter ett lika stort belopp som arbetarna utfört arbete för, blir det en dagsförtjänst.

Svenska Norgehjälpen skriver att vid det så kallade Trettondagsarbetet rapporterades från ca 170 företag att anställda gjort över 200.000 arbetstimmar värt ca 600.000 kronor som skänktes till Norgehjälpen. Svenska Norgehjälpen fick under sin verksamhetstid administrationskostnaderna betalda av Landsorganisationen, LO.

Svenska Kyrkan hade s.k. barnbespisning i Oslo där ca 500 barn fick mat varje dag. Norgehjälpen ville på samma sätt utvidga hjälpen till ett 20-tal orter.

Fler kommittéer
I Dalarna fanns fler kommittéer/föreningar för hjälp till Norge och andra länder t.ex.

Tunabygdens Norgehjälp FAW/5.2002), handlingar från 1942-1945. Arkivmaterialet är magert men en kassarapport av den 31 december 1943 visar att verksamheten varit god. Under utgifter står det – ”Inlevererat till Svenska Norgehjälpen, Stockholm 40.250,–”.

Hjälpkommittén för Finlands evakuerade barn (FAW/33.1972). Handlingar 1946-1950
Tunabygdens Europahjälp (FAW/10.1970) bildad 1946
Borlänge-Domnarvet-Kvarnsveden Spanienkommitté (FAW/47.1963) 1937-1940
Ore lokala Spanienkommitté (FAW/57.1993). Handlingar 1936-1939
Fors lokala Spanienkommitté (FAW/39.1984). Handlingar 1938-1939
Korsnäs Norsk-Svenska Kamratkrets (FAW/7.1973) bildad 1941

Källor och litteratur

Källor
Dalarnas Folkrörelsearkiv
Grängesbergs Lokalkommitté av Norgehjälpen, FAW/26.1983
AI:1 Protokoll 1942 – 1945
EI:1 Korrespondens 1942
Tunabygdens Norgehjälp, FAW/5.2002
EI-II Korrespondens 1943

Litteratur
Fontander, Björn Flykten över Kölen 1940 – 1945, Rabén & Sjögren 1979
Israelsson, Emma Den svenska Norgehjälpen i Grängesberg och Tunabygden. Historia III Vt 2008, Högskolan Dalarna

Sidan ändrad 2016-05-23