Tomnäs Telefonförening u.p.a.

Ur arkivets fragmentsamling kommer följande bild att jämföra med hur det går att ”framdraga och underhålla” dagens fiberkabel till byarna.

Tomnäs telefonförening 1934. Bilden visar stadgarnas första sida. Ur första paragrafen: "Föreningen har till uppgift att framdraga och underhålla telefonledningar från Tomnäs telefonväxelstation till föreningens medlemmar".
Stadgar ur Tomnäs telefonförening.

Sidan ändrad 2016-05-23